SUFLET SI LUMINA !

8597„Problema cruciala a lumii nu e Economia, ci Credinta. Lumea occidentala o ignora, desi Credinta e singura care detine Raspunsul la toate problemele. Dar cu conditie , credinta omului in Dumnezeu sa fie tot atat de mare precum a fost si credinta comunismului in om”. Whittaker Chambers16ge3uq

…Si iata; Eu cu voi sunt in toate zilele,pana la Sfarsitul veacului.Amin.

( In.28,20}

Doamne,DUMNEZEULE,iarta-ma,pentru ce trebuia sa spun si nu am spus,pentru tot ce trebuia sa fac si nu am facut,pentru tot ce trebuia sa iubesc si nu am iubit.

Apara-mi te rog ,familia,caci restul nu e decat praf si vant.

Avem nevoie sa-L gasim pe Dumnezeu, iar El nu poate fi gasit in zgomot si neliniste. Dumnezeu este prieten cu linistea. Priviti cum natura – copacii, florile, iarba – cresc in liniste; stelele, luna si soarele, cum se misca in liniste… Avem nevoie de liniste ca sa putem atinge suflete.u9ouz8117hj (1)MAMA,DUMNEZEU SA TE IERTE SI ODIHNEASCA IN LINISTE SI PACE !

Maica Teresa

LA MULTI ANI,2018 !

la-multi-ani-2015-820x300-1

Reclame

5.142 de răspunsuri la SUFLET SI LUMINA !

 1. anitanna zice:


  Asatzi in calendarul ortodox:
  Sf Proroc Avacum;
  Sf.Mc.Mitropi;
  Sf Cuv.Porfirie Cavsocalivitul
  Dezlegare la peste
  Duminica a XXXI-a dupa Rusalii.
  Ev.Luca 18,35-43 Vindecarea orbului din Ierihon

  Psalmul 103
  1. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul! Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte.
  2. Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat; Cel ce Te îmbraci cu lumina ca ş i cu o haină;
  3. Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui;
  4. Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli peste aripile vânturilor;
  5. Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc;
  6. Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui şi nu se va clătina în veacul veacului.
  7. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui; peste munţi vor sta ape.
  8. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoşa.
  9. Se suie munţi şi se coboară văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele.
  10. Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi nici nu se vor întoarce să acopere pământul.
  11. Cel ce trimiţi izvoare în văi, prin mijlocul munţilor vor trece ape;
  12. Adăpa-se-vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea îşi vor potoli.
  13. Peste acelea păsările cerului vor locui; din mijlocul stâncilor vor da glas.
  14. Cel ce adăpi munţii din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul.
  15. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor şi verdeaţă spre slujba oamenilor;
  16. Ca să scoată pâine din pământ şi vinul veseleşte inima omului;
  17. Ca să veselească faţa cu untdelemn şi pâinea inima omului o întăreşte.
  18. Sătura-se-vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit; acolo păsările îşi vor face cuib.
  19. Locaşul cocostârcului în chiparoşi. Munţii cei înalţi adăpost cerbilor stâncile scăpare iepurilor.
  20. Făcut-ai luna spre vremi, soarele şi-a cunoscut apusul său.
  21. Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte, când vor ieşi toate fiarele pădurii;
  22. Puii leilor mugesc ca să apuce şi să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor.
  23. Răsărit-a soarele şi s-au adunat şi în culcuşurile lor se vor culca.
  24. Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa până seara.
  25. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut! Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta.
  26. Marea aceasta este mare şi largă; acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este număr, vietăţi mici şi mari.
  27. Acolo corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea.
  28. Toate către Tine aşteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme.
  29. Dându-le Tu lor, vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăţi;
  30. Dar întorcându-ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura; lua-vei duhul lor şi se vor sfârşi şi în ţărână se vor întoarce.
  31. Trimite-vei duhul Tău şi se vor zidi şi vei înnoi faţa pământului.
  32. Fie slava Domnului în veac! Veseli-se-va Domnul de lucrurile Sale.
  33. Cel ce caută spre pământ şi-l face pe el de se cutremură; Cel ce se atinge de munţi şi fumegă.
  34. Cânta-voi Domnului în viaţa mea, cânta-voi Dumnezeului meu cât voi fi.
  35. Plăcute să-I fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul.
  36. Piară păcătoşii de pe pământ şi cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul.
  sursa:www.bibliaortodoxa.ro


  Apreciază

 2. anitanna zice:


  Astazi in calendar:
  +SF.Cuv.Gheorghe de la Cernica si Caldarusani;

  Sf.Proroc Sofonie

  El a prorocit despre dărâmarea şi pustiirea Ierusalimului, despre împrăştierea iudeilor şi despre venirea lui Hristos, iar după aceea, despre întoarcerea neamurilor către Hristos; apoi a murit şi a fost îngropat în casa sa, aşteptând învierea cea de obşte a tuturor.
  http://www.doxologia.ro
  Dezlegare la peste.
  Psalmul 104
  1. Lăudaţi pe Domnul şi chemaţi numele Lui; vestiţi între neamuri lucrurile Lui.
  2. Cântaţi-I şi-L lăudaţi pe El; spuneţi toate minunile Lui.
  3. Lăudaţi-vă cu numele cel sfânt al Lui; veselească-se inima celor ce caută pe Domnul.
  4. Căutaţi pe Domnul şi vă întăriţi; căutaţi fala Lui, pururea.
  5. Aduceţi-vă aminte de minunile Lui, pe care le-a făcut; de minunile Lui şi de judecăţile gurii Lui.
  6. Seminţia lui Avraam, robii Lui, fiii lui Iacob, aleşii Lui.
  7. Acesta este Domnul Dumnezeul nostru, în tot pământul judecăţile Lui.
  8. Adusu-şi-a aminte în veac de legământul Lui, de cuvântul pe care l-a poruncit într-o mie de neamuri,
  9. Pe care l-a încheiat cu Avraam şi de jurământul Său lui Isaac.
  10. Şi l-a pus pe el lui Iacob, spre poruncă, şi lui Israel legătură veşnică,
  11. Zicând: „Ţie îţi voi da pământul Canaan, partea moştenirii tale”.
  12. Atunci când erau ei puţini la număr şi străini în pământul lor
  13. Şi au trecut de la un neam la altul, de la o împărăţie la un alt popor,
  14. N-a lăsat om să le facă strâmbătate şi a certat pentru ei pe împăraţi, zicându-le:
  15. „Nu vă atingeţi de unşii Mei şi nu vicleniţi împotriva profeţilor Mei”.
  16. Şi a chemat foamete pe pământ şi a sfărâmat paiul de grâu.
  17. Trimis-a înaintea lor om; rob a fost rânduit Iosif.
  18. Smeritu-l-au, punând în obezi picioarele lui; prin fier a trecut sufletul lui, până ce a venit cuvântul Lui.
  19. Cuvântul Domnului l-a aprins pe el; trimis-a împăratul şi l-a slobozit, căpetenia poporului şi l-a liberat pe el.
  20. Pusu-l-a pe el domn casei lui şi căpetenie peste toată avuţia lui,
  21. Ca să înveţe pe căpeteniile lui, ca pe sine însuşi şi pe bătrânii lui să-i înţelepţească.
  22. Şi a intrat Israel în Egipt şi Iacob a locuit ca străin, în pământul lui Ham.
  23. Şi a înmulţit pe poporul lui foarte şi l-a întărit pe el mai mult decât pe vrăjmaşii lui.
  24. Întors-a inima lor, ca să urască pe poporul Său, ca să viclenească împotriva robilor Săi.
  25. Trimis-a pe Moise robul Său, pe Aaron, pe care l-a ales.
  26. Pus-a în ei cuvintele semnelor şi minunilor Lui în pământul lui Ham.
  27. Trimis-a întuneric şi i-a întunecat, căci au amărât cuvintele Lui;
  28. Prefăcut-a apele lor în sânge şi a omorât peştii lor;
  29. Scos-a pământul lor broaşte în cămările împăraţilor lor.
  30. Zis-a şi a venit muscă câinească şi mulţime de muşte în toate hotarele lor.
  31. Pus-a în ploile lor grindină, foc arzător în pământul lor;
  32. Şi a bătut viile lor şi smochinii lor şi a sfărâmat pomii hotarelor lor.
  33. Zis-a şi a venit lăcustă şi omidă fără număr.
  34. Şi a mâncat toată iarba în pământul lor şi a mâncat rodul pământului lor,
  35. Şi a bătut pe toţi întâi-născuţii din pământul lor, pârga întregii lor osteneli.
  36. Şi i-a scos pe ei cu argint şi cu aur şi nu era în seminţiile lor bolnav.
  37. Veselitu-s-a Egiptul la ieşirea lor, că frica de ei îi cuprinsese.
  38. Întins-a nor spre acoperirea lor şi foc ca să le lumineze noaptea.
  39. Cerut-au şi au venit prepeliţe şi cu pâine cerească i-a săturat pe ei.
  40. Despicat-a piatră şi au curs ape şi au curs râuri în pământ fără de apă.
  41. Că şi-a adus aminte de cuvântul cel sfânt al Lui, spus lui Avraam, robul Lui.
  42. Şi a scos pe poporul Său, întru bucurie şi pe cei aleşi ai Săi, întru veselie.
  43. Şi le-a dat lor ţările neamurilor şi ostenelile popoarelor au moştenit,
  44. Ca să păzească dreptăţile Lui şi legea Lui s-o ţină.

  Semnificatia citirii lui :
  Psalmul 104: Pentru ca oamenii să se pocăiască și să-și mărturisească păcatele.

  Apreciază

 3. anitanna zice:
  Rugati-va pentru cei care nu stiu,nu vor, ori uita…sa se roage !
  Astazi in calendar:

  +Sf.Sava cel Sfintit;
  Sfantul Sava a trait in vremea imparatului Teodosie cel Mic (403-450). Era originar din Capadocia, iar parintii lui se numeau Ioan si Sofia. La varsta de 18 ani ajunge la renumitul calugar Eftimie, care-l va trimite la Cuviosul Teoctist. Acolo s-a desavarsit si apoi a facut multe minuni. A trecut la Domnul in ziua de 5 decembrie 532, la varsta de 94 de ani. In secolul al XII-lea, trupul Sfantului Sava a fost luat de cruciati si dus in Venetia. Acesta a fost adus inapoi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit abia dupa intelegerea dintre Papa Paul al VI-lea si Patriarhul ortodox grec Atenagora – Athinagorus, in cadrul vizitei papei in Tara Sfanta, in anul 1965.
  sursa:www.restinortodox.ro

  Sf.Mc.Anastasie.

  Suntem in ziua a 339 din an si pana la finele lui mai avem oar 26 de zile ;
  Pana la Craciun,doar 19…
  Sa va fie aceste zile binecuvantare de SUS , sanatate,bucurii si sperante !

  Apreciază

 4. anitanna zice:


  Astazi,citim si ascultam….
  Psalmul 104
  1. Lăudaţi pe Domnul şi chemaţi numele Lui; vestiţi între neamuri lucrurile Lui.
  2. Cântaţi-I şi-L lăudaţi pe El; spuneţi toate minunile Lui.
  3. Lăudaţi-vă cu numele cel sfânt al Lui; veselească-se inima celor ce caută pe Domnul.
  4. Căutaţi pe Domnul şi vă întăriţi; căutaţi fala Lui, pururea.
  5. Aduceţi-vă aminte de minunile Lui, pe care le-a făcut; de minunile Lui şi de judecăţile gurii Lui.
  6. Seminţia lui Avraam, robii Lui, fiii lui Iacob, aleşii Lui.
  7. Acesta este Domnul Dumnezeul nostru, în tot pământul judecăţile Lui.
  8. Adusu-şi-a aminte în veac de legământul Lui, de cuvântul pe care l-a poruncit într-o mie de neamuri,
  9. Pe care l-a încheiat cu Avraam şi de jurământul Său lui Isaac.
  10. Şi l-a pus pe el lui Iacob, spre poruncă, şi lui Israel legătură veşnică,
  11. Zicând: „Ţie îţi voi da pământul Canaan, partea moştenirii tale”.
  12. Atunci când erau ei puţini la număr şi străini în pământul lor
  13. Şi au trecut de la un neam la altul, de la o împărăţie la un alt popor,
  14. N-a lăsat om să le facă strâmbătate şi a certat pentru ei pe împăraţi, zicându-le:
  15. „Nu vă atingeţi de unşii Mei şi nu vicleniţi împotriva profeţilor Mei”.
  16. Şi a chemat foamete pe pământ şi a sfărâmat paiul de grâu.
  17. Trimis-a înaintea lor om; rob a fost rânduit Iosif.
  18. Smeritu-l-au, punând în obezi picioarele lui; prin fier a trecut sufletul lui, până ce a venit cuvântul Lui.
  19. Cuvântul Domnului l-a aprins pe el; trimis-a împăratul şi l-a slobozit, căpetenia poporului şi l-a liberat pe el.
  20. Pusu-l-a pe el domn casei lui şi căpetenie peste toată avuţia lui,
  21. Ca să înveţe pe căpeteniile lui, ca pe sine însuşi şi pe bătrânii lui să-i înţelepţească.
  22. Şi a intrat Israel în Egipt şi Iacob a locuit ca străin, în pământul lui Ham.
  23. Şi a înmulţit pe poporul lui foarte şi l-a întărit pe el mai mult decât pe vrăjmaşii lui.
  24. Întors-a inima lor, ca să urască pe poporul Său, ca să viclenească împotriva robilor Săi.
  25. Trimis-a pe Moise robul Său, pe Aaron, pe care l-a ales.
  26. Pus-a în ei cuvintele semnelor şi minunilor Lui în pământul lui Ham.
  27. Trimis-a întuneric şi i-a întunecat, căci au amărât cuvintele Lui;
  28. Prefăcut-a apele lor în sânge şi a omorât peştii lor;
  29. Scos-a pământul lor broaşte în cămările împăraţilor lor.
  30. Zis-a şi a venit muscă câinească şi mulţime de muşte în toate hotarele lor.
  31. Pus-a în ploile lor grindină, foc arzător în pământul lor;
  32. Şi a bătut viile lor şi smochinii lor şi a sfărâmat pomii hotarelor lor.
  33. Zis-a şi a venit lăcustă şi omidă fără număr.
  34. Şi a mâncat toată iarba în pământul lor şi a mâncat rodul pământului lor,
  35. Şi a bătut pe toţi întâi-născuţii din pământul lor, pârga întregii lor osteneli.
  36. Şi i-a scos pe ei cu argint şi cu aur şi nu era în seminţiile lor bolnav.
  37. Veselitu-s-a Egiptul la ieşirea lor, că frica de ei îi cuprinsese.
  38. Întins-a nor spre acoperirea lor şi foc ca să le lumineze noaptea.
  39. Cerut-au şi au venit prepeliţe şi cu pâine cerească i-a săturat pe ei.
  40. Despicat-a piatră şi au curs ape şi au curs râuri în pământ fără de apă.
  41. Că şi-a adus aminte de cuvântul cel sfânt al Lui, spus lui Avraam, robul Lui.
  42. Şi a scos pe poporul Său, întru bucurie şi pe cei aleşi ai Săi, întru veselie.
  43. Şi le-a dat lor ţările neamurilor şi ostenelile popoarelor au moştenit,
  44. Ca să păzească dreptăţile Lui şi legea Lui s-o ţină.
  sursa:www.calendarulortodox.ro

  Psalmul 104: Pentru ca oamenii să se pocăiască și să-și mărturisească păcatele.
  sursa:www.doxologia.ro

  Apreciază

 5. anitanna zice:


  In ziua de 6 decembrie, sarbatorim pe Sfantul Ierarh Nicolae, Arhiepiscop al Mirelor Lichiei, un privilegiat de Dumnezeu in gratii si sfintenie.
  A fost mult dorit de parintii sai Epifanie (Teofan) si Nona (Iona), care-si pierdusera toata nadejdea de a avea un mostenitor al bunurilor agonisite cu truda. Nu intr-un zadar, rugaciunea lor a fost auzita de Dumnezeu, daruindu-le ceea ce cereau: „veti avea le zice Cerescul trimis, pentru acest sfarsit, un fiu care se va numi Nicolae, el va fi mare slujitor intru Domnul.” Aceasta s-a intamplat in a doua jumatate a secolului III, (se pare 280) in orasul Patara din Asia Mica.
  Numele de botez Nicolae, insemnand biruitor de popor, i s-a potrivit foarte bine, el devenind, biruitorul lucrurilor bune.
  Abia nascut, ca un sfintit din pantecele maicii sale, Sfantul Nicolae s-a ridicat pe picioare, el sugand miercurile si vinerile, numai o data la ceasurile noua, ispravind in modul acesta postul sau la aceiasi ora la care luara sfarsit durerile Patimilor Domnului nostru.
  A fost vrednic in ale carturariei, studiind teologia si petrecand ore intregi la biserica, in intimitatea Sfintele Scripturi. Aici a vindecat o femeie oloaga de ambele picioare facand semnul crucii si zicand: „In numele Domnului Isus Nazarineanu scoala si umbla”
  Cugetand asupra cuvintelor Evangheliei: Oricare din voi care nu renunta la tot ce poseda, nu poate fi ucenic al Meu, Sfantul Nicolae renunta la bunurile mostenite si cu voia celui Atotputernic le face cadou, in mod secret, celor saraci. Asa este cazul daruirii, in timpul noptii prin usa intredeschisa a pungilor de aur celor trei fete sarace din orasul natal.

  Apreciază

 6. anitanna zice:

  Sfântul Ierarh Nicolae

  „Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-au arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor.” (din Tropar)
  Viaţa celui intre sfinti Parintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul din Mira Lichiei, facatorul de minuni (6 decembrie)
  Pe făcătorul cel mare de minuni, ajutătorul cel grabnic şi mijlocitorul cel prea ales către Dumnezeu, pe arhiereul lui Hristos, Nicolae, l-au odrăslit părţile Lichiei, în cetatea ce se numeşte Patara, din părinţi cinstiţi şi de bun neam, dreptcredincioşi şi bogaţi. Tatăl său se chema Teofan, iar mama sa Nona. Această binecuvîntată pereche, petrecînd cu bună credinţă în însoţirea cea legiuită şi împodobindu-se cu obiceiul cel bun, pentru viaţa lor cea plăcută lui Dumnezeu şi pentru multele milostenii şi faceri de bine mari, s-au învrednicit a odrăsli această odraslă sfîntă – singuri ei fiind rădăcină sfîntă – şi s-a făcut cum zice psalmistul : Ca un pom răsădit lîngă izvoarele apelor, care şi-a dat rodul său la vremea sa. Deci, născînd pe acest dumnezeiesc prunc, l-a numit Nicolae, care se tîlcuieşte „biruitor de popor”; şi cu adevărat s-a arătat biruitor al răutăţii, aşa binevoind Dumnezeu spre folosul de obşte al lumii.

  După acea naştere, maica sa Nona a rămas stearpă, pînă la dezlegarea din legăturile cele trupeşti, mărturisind singură firea că nu este cu putinţă a se mai naşte alt fiu ca acela, ca numai pe acesta să-l aibă şi întîi şi pe urmă, care din pîntecele maicii sale s-a sfinţit cu darul cel de Dumnezeu insuflat. Căci n-a început a vieţui decît cinstind pe Dumnezeu cu bună cucernicie, nici n-a început a suge ţîţă, făcînd minuni din pruncie, nici nu s-a deprins mai întîi a mînca, ci a posti. Căci după naşterea sa, fiind în baie, a stat trei ceasuri pe picioarele sale, singur de sine, nesprijinindu-l nimeni, dînd prin această stare, cinste Sfintei Treimi, Căreia mai pe urmă avea să-i fie mare slujitor şi întîi-stătător. Cînd se apropia de pieptul maicii sale, se cunoştea a fi făcător de minuni, hrănindu-se nu după obiceiul pruncilor celorlalţi – pentru că numai din ţîţa cea dreaptă sugea lapte – avînd să dobîndească cu cei drept-credincioşi starea cea de-a dreapta. Apoi a început a fi şi postitor ales, căci miercurea şi vinerea numai o dată sugea lapte din ţîţă şi atunci seara, după săvîrşirea obişnuitei rugăciuni creştineşti, de care lucru părinţii lui se mirau foarte şi se minunau şi mai dinainte pricepeau ce fel de postitor va fi Nicolae mai pe urmă. Acel obicei de a posti, deprinzîndu-l Fericitul din scutece şi l-a păzit în toată viaţa sa, pînă la fericitul său sfîrşit, petrecînd miercurea şi vinerea în post. Deci crescînd pruncul cu anii, creştea împreună şi cu înţelegerea şi cu obiceiurile cele bune, pe care le învăţa de la părinţii săi cei buni; fiind ca o holdă roditoare, care primeşte în sine sămînţa învăţăturii celei bune, care odrăsleşte şi aduce în toate zilele roade noi de fapte bune.

  Sosind vremea de şcoală, a fost dat la învăţătura dumnezeieştii Scripturi, iar el cu agerimea cea firească a minţii şi cu povăţuirea Sfîntului Duh, în puţin timp, a ajuns la multă înţelepciune. Apoi, atît de mult a sporit în învăţătura cărţii, pe cît era de trebuinţă bunului cîrmaci al corabiei lui Hristos şi păstorului celui iscusit al oilor celor cuvîntătoare. Deci, făcîndu-se desăvîrşit în cuvîntul învăţăturii, s-a arătat desăvîrşit şi în lucrul vieţii; de la prietenii deşarte şi de la vorbe nefolositoare cu totul se abătea şi a vorbi cu femeile sau a căuta cu ochii la faţa femeiască, foarte mult se ferea, căci fugind, se depărta de petrecerea împreună cu femeile.

  Avînd adevărată înţelepciune şi minte curată, de-a pururea vedea pe Dumnezeu şi totdeauna zăbovea în sfintele biserici, după cum zice proorocul: Voit-am a fi lepădat în casa Dumnezeului meu. De multe ori, cîte o zi întreagă şi cîte o noapte, petrecînd în rugăciunile cele gînditoare de Dumnezeu şi în citirea dumnezeiştilor cărţi, învăţa înţelegerea cea duhovnicească şi se îmbogăţea cu dumnezeieştile daruri ale Sfîntului Duh, cu care se pregătea pe sine locaş vrednic, precum este scris: Voi sînteţi biserica lui Dumnezeu şi Duhul lui Dumnezeu vieţuieşte în voi.

  Deci tînărul cel îmbunătăţit şi curat, avînd în sine Duhul lui Dumnezeu, se arăta cu totul duhovnicesc, arzînd cu duhul şi slujind Domnului cu frică, încît nu se vedea la dînsul nici un fel de nărav tineresc, ci numai obiceiurile omului bătrîn pentru care tuturor s-a făcut minunat şi slăvit. Căci precum omul cel bătrîn, dacă are obiceiul celor tineri, este luat în rîs de toţi, tot aşa şi tînărul, dacă are năravul bărbatului celui bătrîn, se cinsteşte de toţi cu mirare; pentru că sînt nepotrivite tinereţile pentru bătrîneţe, dar cinstite şi frumoase sînt bătrîneţile în tinereţe.

  Apreciază

 7. anitanna zice:

  Calendarul zilei:

  + Sf.Mc.Filofteia de la Curtea de Arges;
  Sf Ier.Ambrozie,Episopul Mediolanului

  Sfânta Muceniță Filofteia (limba greacă iubitoare de Dumnezeu) este una din sfintele mucenițe care sunt amintite pe teritoriul României. Ea a trăit la începutul secolului al XIII-lea pe teritoriul actual al Bulgariei. Moaștele sale se găsesc în biserica mănăstirii din Curtea de Argeș, iar prăznuirea ei se face la data de 7 decembrie.

  Variații ale numele muceniței ar fi Filofteea sau (mai rar) Filoteea ,Filoteia.
  Cum sa ne rugam la SF.Mc.Filofteia:
  „Intru rabdarea ta
  ti-ai agonisit plata ta,
  fericita Filofteia,intru
  ispite neincetat rabdand
  batai suferind,
  in necazuri binevoind,
  pe saraci miluindu-i;
  si pe flamanzi saturandu-i
  roaga-te lui HRISTOS DUMNEZEU,
  bun fecioara,
  sa mantuiasca sufletele noastre”
  Troparul Sf.Mc.Filofteaia
  O zi cu pace si binecuvantare va doresc la fiecare !

  Apreciază

 8. anitanna zice:

  Biserica Sfânta Muceniţa Filofteia din municipiul Galaţi isi cinsteste astazi, 7 decembrie 2018, ocrotitoarea,
  În ziua hramului, Sfânta Liturghie este de obicei oficiata de Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi
  Astazi,la inceperea slujbei de la orele 8,30 nu stiu daca acesta va veni la sarbatoarea Hramului…

  De obicei la Sfânta Liturghie ,an de an ,participa 20 de copiii şi tinerii hipoacuzici de la Școala specială P.P. Neveanu din Galaţi, care, la chinonic, într-un cadru special şi susţinuţi de cadrele didactice însoţitoare şi cântăreţii bisericeşti, vor interpreta colinde în limbaj mimico-gestual.
  La final, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian ii binecuvânteaza şi le ofera daruri lasate de Moş Nicolae şi iconiţe cu chipul Sfintei Muceniţe Filofteia.

  Anul acesta, la sărbătorile închinate Sfântului Apostol Andrei, timp de 5 zile, credincioșii gălățeni au avut ocazia să aducă cinstire moaștelor Sfântei Muceniţe Filofteia.

  Apreciază

 9. anitanna zice:

  Salut dimineata si oamenii buni !
  Sa incepem ziua ,dimineata cu o rugaciune de suflet !
  Am vazut,ieri,in biserica,pe multi care nu o stiu,se uitau pe sus,pe la icoane,admirau picturile in timp ce biserica intreaga,sute de suflete spuneau CREZUL…
  acest SIMBOL AL CREDINTEI…
  Asa c il las aici… ❤
  Cred intru unul Dumnezeu, Tatal Atotiitorul, Facatorul cerului si al pamantului, al tuturor celor vazute si nevazute.
  Si intru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Nascut, Carele din Tatal S’a nascut mai inainte de toti vecii. Lumina din lumina, Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat, nascut nu facut; Cel de o fiinta cu Tatal, prin Carele toate s’au facut.
  Carele pentru noi oamenii si pentru a noastra mantuire S’a pogorat din ceruri si S’a intrupat de la Duhul Sfant si din Maria Fecioara, si S’a facut om.
  Si s’a rastignit pentru noi in zilele lui Pontiu Pilat si a patimit si S’a ingropat.
  Si a inviat a treia zi, dupa Scripturi.
  Si s’a suit la ceruri si sade de-a dreapta Tatalui.
  Si iarasi va sa vina cu slava, sa judece vii si mortii, a Carui Imparatie nu va avea sfarsit.
  Si intru Duhul Sfant, Domnul de viata facatorul, Carele de la Tatal purcede, Cela ce impreuna cu Tatal si cu fiul este inchinat si slavit, Carele a grait prin prooroci.
  Intru una, sfanta, soborniceasca si apostoleasca Biserica.
  Marturisesc un Botez, intru iertarea pacatelor.
  Astept invierea mortilor.
  Si viata veacului ce va sa fie.””
  Amin

  Astazi in calendarul ortodox:
  Sâmbata, 8 decembrie
  SFINTII ZILEI

  • Sf. Cuvios Patapie
  • Sf. Apostoli din cei 70: Sosten, Apolo, Chifa, Tihic, Epafrodit, Cezar si Onisifor

  • Sf. Cuvios Sofronie, episcopul Ciprului

  ieri la Slujba Hramului SF Filofteia a fost Preasfintitu Ep al Dunarii de Jos..Pr.Cssian cu un sobor de preoti ,la sfarsitul liturghiei copii .hipoacuzici de la Școala specială P.P. Neveanu din Galaţi, care, la chinonic, într-un cadru special şi susţinuţi de cadrele didactice însoţitoare şi cântăreţii bisericeşti, au interpretat colinde în limbaj mimico-gestual.
  Inaltator,tulburator pana la lacrimi !

  La final, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian ii binecuvânteaza şi le ofera daruri lasate de Moş Nicolae şi iconiţe cu chipul Sfintei Muceniţe Filofteia
  A fost o zi frumoasa !
  Doamne iti multumesc !.

  Apreciază

 10. anitanna zice:


  RUGACIUNEA DIMINETII :
  Din somn
  sculandu-ma, multumescu-Ti Tie, Prea Sfanta Treime, ca pentru multa
  bunatatea Ta si pentru indelunga rabdarea Ta, nu Te-ai maniat pe mine,
  lenesul si pacatorul, nici nu m-ai pierdut cu faradelegile mele, ci ai
  facut iubire de oameni dupa obicei; si intru deznadajduire zacand eu,
  m-ai ridicat, ca sa manec si sa slavesc puterea Ta.
  Deci, acum,
  lumineaza-mi ochii gandului, deschide-mi gura ca sa invat cuvintele
  Tale, sa fac voia Ta, sa-Ti cant intru marturisirea inimii si sa laud
  Prea Sfant numele Tau: al Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, acum
  si pururea si in vecii vecilor.
  Amin”.
  Calendarul zilei:
  + Zamislirea Sfintei Fecioare Maria de catre SF Ana;
  Sf Proorocita Ana,mama Proorocului Samuel
  Dezlegare la peste
  Duminica a XXVII-a dupa Rusalii
  Ev.LUCA 13,190-17
  TAMADUIREA FEMEII GARBOVE
  La multi ani dragi,Ane ,care sarbatoriti aceasta sfanta zi !


  Celor dragi plecati de langa noi,ne rugam pentru sufletul lor pentru iertarea de pacate si odihna lor vesnica !
  Dumnezeu sa-i ierte !

  Apreciază

 11. anitanna zice:

  Astazi citim si ascultam,
  Psalmul 105
  1. Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui.
  2. Cine va grăi puterile Domnului şi cine va face auzite toate laudele Lui?
  3. Fericiţi cei ce păzesc judecata şi fac dreptate în toată vremea.
  4. Adu-Ţi aminte de noi, Doamne, întru bunăvoinţa Ta faţă de poporul Tău; cercetează-ne pe noi cu mântuirea Ta,
  5. Ca să vedem întru bunătăţi pe aleşii Tăi, să ne bucurăm de veselia poporului Tău şi să ne lăudăm cu moştenirea Ta.
  6. Păcătuit-am ca şi părinţii noştri, nelegiuit-am, făcut-am strâmbătate.
  7. Părinţii noştri în Egipt n-au înţeles minunile Tale, nu şi-au adus aminte de mulţimea milei Tale şi Te-au amărât când s-au suit la Marea Roşie.
  8. Dar i-a mântuit pe ei pentru numele Său, ca să facă cunoscută puterea Lui.
  9. El a certat Marea Roşie şi a secat-o şi i-a condus pe ei prin adâncul mării ca prin pustiu;
  10. El i-a scos pe ei din mâna celor ce-i urau şi i-a izbăvit pe ei din mâna vrăjmaşului;
  11. Şi a acoperit apa pe cei ce-i asupreau pe ei, nici unul din ei n-a rămas.
  12. Şi au crezut în cuvintele Lui şi au cântat laudă Lui;
  13. Dar degrab au uitat lucrurile Lui şi n-au suferit sfatul Lui;
  14. Ci au fost cuprinşi de mare poftă, în pustiu, şi au ispitit pe Dumnezeu, în loc fără de apă.
  15. Şi le-a împlinit cererea lor şi a săturat sufletele lor.
  16. Şi au mâniat pe Moise în tabără şi pe Aaron, sfântul Domnului.
  17. S-a deschis pământul şi a înghiţit pe Datan şi a acoperit adunarea lui Abiron.
  18. Şi s-a aprins foc în adunarea lor, văpaie a ars pe păcătoşi.
  19. Şi au făcut viţei în Horeb şi s-au închinat idolului.
  20. Şi au schimbat slava Lui întru asemănare de viţel, care mănâncă iarbă.
  21. Au uitat pe Dumnezeu, Care i-a izbăvit pe ei, Care a făcut lucruri mari în Egipt,
  22. Lucruri minunate în pământul lui Ham şi înfricoşătoare în Marea Roşie.
  23. Atunci a zis să-i piardă pe dânşii, şi i-ar fi pierdut, dacă Moise, alesul Lui, n-ar fi stat înaintea feţei Lui ca să întoarcă mânia Lui şi să nu-i piardă.
  24. Apoi ei au dispreţuit pământul cel dorit şi n-au crezut în cuvântul Lui,
  25. Ci au cârtit în corturile lor şi n-au ascultat glasul Domnului.
  26. Atunci El a ridicat mâna Sa asupra lor, ca să-i doboare pe ei în pustiu
  27. Şi să doboare sămânţa lor întru neamuri şi să-i risipească pe ei în toate părţile.
  28. Au jertfit lui Baal-Peor şi au mâncat jertfele morţilor
  29. Şi L-au întărâtat pe El cu faptele lor şi au murit mulţi dintre ei.
  30. Dar a stat Finees şi L-a îmblânzit şi a încetat bătaia
  31. Şi i s-a socotit lui întru dreptate, din neam în neam până în veac.
  32. Apoi L-au mâniat pe El la apa certării şi Moise a suferit pentru ei,
  33. Că au amărât duhul lui şi a grăit nesocotit cu buzele lui.
  34. N-au nimicit neamurile de care le-a pomenit Domnul;
  35. Ci s-au amestecat cu neamurile şi au deprins lucrurile lor
  36. Şi au slujit idolilor lor şi s-au smintit.
  37. Şi-au jertfit pe fiii lor şi pe fetele lor idolilor,
  38. Au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor lor şi al fetelor lor, pe care i-au jertfit idolilor din Canaan şi s-a spurcat pământul de sânge.
  39. S-au pângărit de lucrurile lor şi s-au desfrânat cu faptele lor.
  40. Atunci S-a aprins de mânie Domnul împotriva poporului Său şi a urât moştenirea Sa
  41. Şi i-a dat pe ei în mâinile neamurilor şi i-au stăpânit pe ei cei ce-i urau pe ei.
  42. Vrăjmaşii lor i-au asuprit pe ei şi au fost nefericiţi sub mâinile lor.
  43. De multe ori Domnul i-a izbăvit pe ei, dar ei L-au amărât pe El cu sfatul lor şi i-a umilit pentru fărădelegile lor.
  44. Dar Domnul i-a văzut când se necăjeau ei, a auzit rugăciunea lor,
  45. Şi şi-a adus aminte de legământul Lui şi S-a căit după mulţimea milei Sale;
  46. Şi le-a dat să găsească milă înaintea celor ce i-au robit pe ei.
  47. Izbăveşte-ne, Doamne Dumnezeul nostru, şi ne adună din neamuri, ca să lăudăm numele cel sfânt al Tău şi să ne fălim cu lauda Ta.
  48. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, din veac şi până în veac. Tot poporul să zică: Amin. Amin.
  sursa:www.bibliaortodoxa.ro
  Psalmul 105: Pentru ca Dumnezeu să-i lumineze pe oameni, ca sa nu se abată din calea mântuirii.

  ………………………..*******…………………..
  Celelalte semnificatii si psalmi vor urma…
  Psalmul 106: Pentru ca Dumnezeu să ridice sterpăciunea (n.n. inferitiliateta) femeilor.
  Psalmul 107: Pentru ca Dumnezeu să-i smerească pe vrăjmași, ca să-și schimbe intențiile lor cele rele (De 7 ori pe zi, 7 zile).
  Psalmul 108: Pentru ca Dumnezeu să-i vindece pe lunateci sau să-i miluiască pe martorii mincinoși, ca să se pocăiască.
  Psalmul 109: Pentru ca cei mai tineri să aibă respect față de cei mai mari.
  Psalmul 110: Pentru ca să se pocăiască judecătorii cei nedrepți și să judece cu dreptate poporul lui Dumnezeu.

  Apreciază

 12. anitanna zice:  Buna ziua dragi suflete minunate,trecatoare prin Cafenea 🌹🍀🌹☕!
  Bun venit pe pagina sufletului…
  Astazi in calendar:
  Sf .Cuv.Daniil Stalpnicul si
  Luca cel Nou.
  Pentru cei dragi plecati,rugaciuni de iertare de opacate si odihna vesnica !
  Tuturor celor care va sarbatoriti ziua numelui ori altceva special in viata voastra va spun un sincer si respectuos:
  LA MULTI ANI !
  Bucurie,speranta dar mai ales..SANATATE sa fie in casele si sufletele fiecaruia(fiecareia)!
  Sa fiti iubire !
  Domnul sa ne ocroteasca si ajute cu HARUL SI BUNATATEA LUI !

  Apreciază

  • anitanna zice:
   Cuviosii Daniil Stalpnicul si Luca cel Nou
   …. sunt pomeniti de catre Biserica Ortodoxa in fiecare an pe data de 11 decembrie.

   Parintele Danil Stalpnicul a trait in vremea imparatului Leon cel Mare, care era cunoscut si sub numele de Macheli. Se tragea din Mesopotamia, din neamul Samosatelor, dintr-un sat numit Vitaria. Tatal sau purta numele de Ilie, iar mama acestuia era Marta. Pe cand avea cinci ani, parintii sai il duc la manastire invatand tainele Domnului si pornind pe calea cea dreapta. Sporeste in nevointele calugaresti si se duce la cuviosul Simeon sa ia binecuvantare de la acesta.

   Odata ce il descopera pe Dumnezeu se duce in partile Traciei, langa Constantinopol la Anaplu. Aici Daniil se inchide intr-un templu idolesc pentru a rezista tentatiilor si ispitele demonilor. Mai apoi se urca pe stalp si indura atat arsita verii, cat si gerul iernii indurand toate conditiile potrivnice.

   De-a lungul vietii sale a sarvarsit atat de multe minuni incat vestea de virtutea lui se raspandeste pana la urechile tuturor imparatilor vremii. Imparatul Leon, imparatul Zenon si uzurpatorul Vasilisc vin la Daniil sa se inchine. Acesta din urma le prezice ceea ce are sa li se intample. Iar pe cand sfanta Biserica a fost atacata de eretici isi sacrifica viata si se muta la Domnul in Ceruri. Hramul lui Daniil se savarseste in fiecare an la Anaplu.

   Parintele Luca cel Nou a trait in timpul imparatilor Constantin Porfirogenitul si Romal Cel Batrat. Se trage din partile Rasaritului si este fiul lui Hristofor si al Caliei.

   Pe cand a izbucnit razboiul cu bulgarii, Luca este trimis si acesta in razboi la ordinul imparatului. Dumnezeu il protejeaza si scapa cu viata, dupa care, Luca decide sa devina calugar pentru a-i sluji bunului nostru Dumnezeu. Sporing cu nevointele pustnicesti, a fost hironit preot. Iar ca sa isi domoleasca trupul se incinse in lanturi de fier, postind sase zile pe saptamana. Majoritatea vietii calugaresti si-o petrece in Muntele Olimp, la Constantinopol si la Calcedon. Acolo se suie pe un stalp unde va ramane 45 de ani si va savarsi foarte multe minuni dupa care Dumnezeu il ia alaturi de el in Ceruri.
   sursa foto: Atelier Icoane
   sursa:www.calendarortodox.ro

   Apreciază

 13. anitanna zice:

  Astazi,citim si ascultam ,
  Psalmul 106:
  Pentru ca Dumnezeu să ridice sterpăciunea (n.n. inferitiliateta) femeilor.
  Psalmul 106
  1. Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui.
  2. Să spună cei izbăviţi de Domnul, pe care i-a izbăvit din mâna vrăjmaşului.
  3. Din ţări i-a adunat pe ei, de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la miazăzi.
  4. Rătăcit-au în pustie, în pământ fără de apă şi cale spre cetatea de locuit n-au găsit.
  5. Erau flămânzi şi însetaţi; sufletul lor într-înşii se sfârşea;
  6. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor şi din nevoile lor i-a izbăvit pe ei
  7. Şi i-a povăţuit pe cale dreaptă, ca să meargă spre cetatea de locuit.
  8. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a făcut fiilor oamenilor.
  9. Că a săturat suflet însetat şi suflet flămând a umplut de bunătăţi.
  10. Şedeau în întuneric şi în umbra morţii; erau ferecaţi de sărăcie şi de fier,
  11. Pentru că au amărât cuvintele Domnului şi sfatul Celui Preaînalt au întărâtat.
  12. El a umilit întru osteneli inima lor; slăbit-au şi nu era cine să le ajute;
  13. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor şi din nevoile lor i-a izbăvit pe ei.
  14. Şi i-a scos pe ei din întuneric şi din umbra morţii şi legăturile lor le-a rupt.
  15. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a făcut fiilor oamenilor!
  16. Că a sfărâmat porţi de aramă şi zăvoare de fier a frânt
  17. Şi i-a ajutat să iasă din calea fărădelegii lor, căci pentru fărădelegile lor au fost umiliţi.
  18. Urât-a sufletul lor orice mâncare şi s-au apropiat de porţile morţii.
  19. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor şi din nevoile lor i-a izbăvit.
  20. Trimis-a cuvântul Său şi i-a vindecat pe ei şi i-a izbăvit pe ei din stricăciunile lor.
  21. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a făcut fiilor oamenilor!
  22. Şi să-I jertfească Lui jertfă de laudă şi să vestească lucrurile Lui, în bucurie.
  23. Cei ce se coboară la mare în corăbii, cei ce-şi fac lucrarea lor în ape multe,
  24. Aceia au văzut lucrurile Domnului şi minunile Lui întru adânc.
  25. El a zis şi s-a pornit vânt furtunos şi s-au înălţat valurile mării.
  26. Se urcau până la ceruri şi se coborau până în adâncuri, iar sufletul lor întru primejdii încremenea.
  27. Se tulburau şi se clătinau ca un om beat şi toată priceperea lor a pierit.
  28. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor şi din nevoile lor ia izbăvit
  29. Şi i-a poruncit furtunii şi s-a liniştit şi au tăcut valurile mării.
  30. Şi s-au veselit ei, că s-au liniştit valurile şi Domnul i-a povăţuit pe ei la limanul dorit de ei.
  31. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a făcut fiilor oamenilor!
  32. Înălţaii-L pe El în adunarea poporului şi în scaunul bătrânilor lăudaţi-L pe El,
  33. Prefăcut-a râurile în pământ pustiu, izvoarele de apă în pământ însetat
  34. Şi pământul cel roditor în pământ sărat, din pricina celor ce locuiesc pe el.
  35. Prefăcut-a pustiul în iezer de ape, iar pământul cel fără de apă în izvoare de ape,
  36. Şi a aşezat acolo pe cei flămânzi şi au zidit cetate de locuit
  37. Şi au semănat ţarine şi au sădit vii şi au strâns belşug de roade
  38. Şi i-a binecuvântat pe ei şi s-au înmulţit foarte şi vitele lor nu le-a împuţinat.
  39. Şi iarăşi au fost împuţinaţi şi chinuiţi de apăsarea necazurilor şi a durerii.
  40. Aruncat-a dispreţ asupra căpeteniilor lor şi i-a rătăcit pe ei în loc neumblat şi fără de cale.
  41. Dar pe sărac l-a izbăvit de sărăcie şi i-a pus pe ei ca pe nişte oi de moştenire.
  42. Vedea-vor drepţii şi se vor veseli şi toată fărădelegea îşi va astupa gura ei.
  43. Cine este înţelept va păzi acestea şi va pricepe milele Domnului.
  sursa:www.bibliaortodoxa.ro

  O zi cu binecuvantare,triumf si mullta liniste sufleteasca !

  Apreciază

Se poate spune ceva !

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.