SUFLET SI LUMINA !

8597„Problema cruciala a lumii nu e Economia, ci Credinta. Lumea occidentala o ignora, desi Credinta e singura care detine Raspunsul la toate problemele. Dar cu conditie , credinta omului in Dumnezeu sa fie tot atat de mare precum a fost si credinta comunismului in om”. Whittaker Chambers16ge3uq

…Si iata; Eu cu voi sunt in toate zilele,pana la Sfarsitul veacului.Amin.

( In.28,20}

Doamne,DUMNEZEULE,iarta-ma,pentru ce trebuia sa spun si nu am spus,pentru tot ce trebuia sa fac si nu am facut,pentru tot ce trebuia sa iubesc si nu am iubit.

Apara-mi te rog ,familia,caci restul nu e decat praf si vant.

Avem nevoie sa-L gasim pe Dumnezeu, iar El nu poate fi gasit in zgomot si neliniste. Dumnezeu este prieten cu linistea. Priviti cum natura – copacii, florile, iarba – cresc in liniste; stelele, luna si soarele, cum se misca in liniste… Avem nevoie de liniste ca sa putem atinge suflete.u9ouz8117hj (1)MAMA,DUMNEZEU SA TE IERTE SI ODIHNEASCA IN LINISTE SI PACE !

Maica Teresahttp://www.360tr.com/kudus/kiyamet_eng/index.html

LA MULTI ANI,2017 !

la-multi-ani-2015-820x300-1

3.909 răspunsuri la SUFLET SI LUMINA !

 1. anitanna zice:

  https://anitanna.wordpress.com/2017/06/08/stiati-ca/
  Buna dimineata !


  Astazi,in calendar:

  Sf Cuv.Isaachie,Dalmat si Faust;

  Sf Mironosita Salomeea;

  Sfânta Salomeea Mironosiţa a fost soţia lui Zevedei şi mama celor doi Sfinţi Apostoli Iacob şi Ioan Evanghelistul.
  Sf Cuv.Teodora din Tesalonic

  Sfintii zilei
  calendar catolic.ro

  Sf. Martin, pustnic

  Egumen al Mănăstirii Dalmat, sfântul care i-a dat acesteia și numele s-a retras din lume împreună cu fiul său, Faust, pentru a-I sluji Domnului, nevoindu-se aspru și luptând cu duhurile cele viclene.

  Ostaș în armata lui Teodosie cel Mare, Sfântul Dalmat a renunțat la viața sa din lume și luând cu el doar un fiu, pe nume Faust, s-a retras la Mănăstirea Sfântului Isaachie, în cetatea dinaintea Constantinopolului. Alegând calea călugăriei și nevoindu-se în pustie, Sfântul Dalmat a fost numit egumen de către Sfântul Isaachie, cel din urmă cunoscându-și dinainte sfârșitul.

  Luând mănăstirea numele de „a lui Dalmat”, a ajuns cunoscută în toată lumea, mai ales pentru asprele nevoințe pe care le alegea sfântul. Postind până la 40 de zile, luptând împotriva diavolilor și a ereziei nestoriene, Sfântul Dalmat a trecut la cele veșnice pe când trăia vremea bătrâneții. Iar fiul lui, Faust, i-a urmat exemplul, numărându-se în ceata sfinților, după viața pustnicească pe care a iubit-o și a trăit-o.
  sursa;calendarortodox.ro

  Apreciază

 2. anitanna zice:

  Astazi,4 august-gustar- Sf 7 Tineri din Efes;

  În vremea aceea erau în Efes şapte tineri în rânduiala ostăşească. Ei erau fii de cetăţeni cinstiţi şi mari, numele lor fiind: Maximilian, Iamvlih, Martinian, Ioan, Dionisie, Exacustodian şi Antonin.

  Sf Mc.Tatuil.

  Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

  Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

  Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

  Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

  Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău.

  Doamne miluiește (de trei ori), Slavă…, și acum…

  Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfin­țească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pă­mânt. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noș­tri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbă­vește de cel rău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin

  Apoi troparele acestea:

  Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule; pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi.

  Slavă…

  Din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne; mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să Te laud pe Tine, Sfântă Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule; pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi.

  Și acum…

  Fără de veste Judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

  Doamne, miluiește (de 12 ori), apoi rugăciunea aceasta:

  Din somn sculându-mă, mulțumescu-ți Ție, Preasfântă Treime, că pentru multa bunătate Ta și pentru îndelungă-răbdarea Ta, nu Te-ai mâniat pe mine, leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fărădelegile mele, ci ai arătat iubire de oameni, după obicei; și, întru deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat, ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci, acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura, ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt întru mărturisirea inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și in vecilor vecilor. Amin

  Altă rugăciune:

  Slavă Ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, Care, cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a mă scula din somn și a dobândi intrare în casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca, din inimă curată și cu duh de umilință, să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze; ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu-Cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin

  Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!

  Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!

  Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hrisos, Împăratul și Dumnezeul nostru (cu trei inchinăciuni)!

  Apoi îndată Psalmul 50:

  Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește intru mine, Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnzeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta.Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.

  Rugăciunea întâi, a Sfântului Macarie cel Mare:

  Doamne, curățește-mă pe mine pă­­că­to­sul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea­sfânt nu­mele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și puru­rea și în vecii vecilor. Amin.
  http://www.doxologia.ro

  Va doresc o zi de vineri si post…binecuvantata de SUS !

  Apreciază

  • anitanna zice:

   Dragii mei… Numai maine nu este zi de duminica si 6 august…adica sarbatoare crestineasca de mare importanta pentru noi… crestinii ortodocsi !

   SCHIMBAREA LA FAŢĂ,
   sărbătorită de creştinii ortodocşi la 6 august, semnifica momentul in care Hristos a luat pe ucenicii Sai si a urcat pe munte si acolo fata Lui a aparut stralucind. Vesmintele Lui au devenit albe ca zapada, iar ucenicii au putut vedea Lumina dumnezeiasca. In traditie, s-au transmis mai multe obiceiuri şi tradiţii legate de aceasta zi.

   SCHIMBAREA LA FAŢĂ a Domnului este una dintre marile sărbători ale creştinismului. În această zi nu e bine să te cerți cu nimeni și nici să fii certat de cineva, că așa vei fi tot anul, până la următoarea sărbătoare. Fetele sunt sfătuite să nu se pieptene în această zi, pentru că nu le mai crește părul, așa cum nu mai crește nici iarbă.

   SCHIMBAREA LA FAŢĂ. Sarbatoarea a prilejuit de-a lungul timpului aparitia a numeroase superstitii, traditii, obiceiuri asociate in spatiul popular romanesc mai ales cu transformarile naturii si oamenilor aduse de sosirea toamnei. Odata cu 6 august, atunci cand se celebreaza acest eveniment religios, frunzele incep a se vesteji si ingalbeni, apele a se raci, pasarile calatoare pornesc a-si croi drum spre tarile calde iar gandacii si taratoarele isi cauta adapost in pamant, pregatindu-se pentru iarna. Schimbarea la fata a Domnului poarta si numele popular de „Obrejenie” ori „Pobrejenie”, cuvant avand semnificatia de „probozire”, adica ocarare sau certare a oamenilor neascultatori pe parcursul anului pe cale de a sosi.

   Schimbarea la Faţă a Mântuitorului reprezintă data la care Iisus, împreună cu trei dintre mucenicii cei mai apropiaţi, Petru, Iacob si Ioan, au urcat pe muntele Tabor ca sa se roage. Aici, apostolii au fost învăluiţi într-un nor de lumină, în timp ce Iisus se ruga.
   Schimbarea la faţă, 6 august constituie, de asemenea, un moment important în calendarul viticol: în această zi nu se lucrează și la biserică se duc poame din noua recolta, se binecuvântează și se împart.
   pentru spor şi sănătate, în această zi se duc la biserică ofrande, în special struguri, care se sfinţesc şi se împart în memoria rudelor decedate.
   Despre oamenii care nu-și văd umbra capului la răsăritul soarelui, în dimineața zilei, se spune că vor muri până la sfârșitul anului.

   SCHIMBAREA LA FAŢĂ. Schimbarea la Faţă a lui Iisus Hristos are ca semnificaţie momentul în care apostolii Mântuitorului, aflaţi pe muntele Tabor, s-au convins că acesta nu este doar un prooroc al lui Dumnezeu, ci Fiul Său.

   Pe muntele Tabor, pe când Iisus se ruga, apostolii, moleşiţi de somn, tresar deodată la o privelişte nemaivăzută: chipul Mântuitorului s-a făcut altul, faţa Lui strălucea ca soarele, iar hainele Lui se făcuseră albe că zăpada. Dar, imediat, au parte de un lucru şi mai neobişnuit: în această lumină, doi bărbaţi stau de vorba cu Iisus despre patima şi moartea Sa în Ierusalim. Este vorba despre marii prooroci ai Vechiului Testament, Moise şi Ilie. Semnificaţia tainică a acestei sărbători este vederea lui Dumnezeu şi transfigurarea omului, posibilitatea lui de a se îndumnezei încă din viaţa aceasta.
   În popor, această sărbătoare este privită şi ca începutul toamnei.
   Schimbarea la Fata a Domnului – scurt istoric
   Sarbatoarea Shimbarii la Fata a Domnului dateaza de la inceputul sec. al IV-lea, cand Sfanta Imparateasa Elena zideste o biserica pe Muntele Tabor. Aceasta sarbatoare incepe sa fie mentionata in documente din prima jumatate a secolului al V lea. In Apus, sarbatoarea Schimbarii la Fata s-a generalizat mai tarziu, prin hotararea luata de papa Calist III ca multumire pentru biruinta crestinilor asupra turcilor la Belgrad, in anul 1456.
   https://i11.servimg.com/u/f11/19/61/71/78/12067110.jpg

   Sfantul Maxim Marturisitorul vede in prezenta lui Moise si a lui Ilie pe Tabor, o exprimare a faptului ca la indumnezeire se poate ajunge atat pe calea casatoriei, simbolizata de Moise care a fost casatorit, cat si pe calea necasatoriei, aratata prin Ilie.
   SCHIMBAREA LA FAŢĂ. Desi ne aflam in postul Adormirii Maicii Domnului, Biserica a randuit ca pe 6 august, de sarbatoarea Schimbarii la Fata a Domnului, sa se faca dezlegare la peste pentru bucuria praznicului.
   gasiti mai multe pe…www.realitateanet.ro

   Apreciază

 3. anitanna zice:

  Buna dimineata om bun si frumos sufleteste !
  ASA IMI PLACE SA CRED CA SUNTETI TOTI CEI/CELE ARE TREC PE AICI ❤ !
  M-AM SATURAT DE URATENIE..DE HIDOSENIE MAI ALES SUFLETEASCA PE CARE O INTALNESC LA FIECARE PAS 1
  M-am saturat de URA,DENIGRARI,JUDECATI CE NU NE APARTIN… de toate lucrurile diavolesti care vin de la o zi la alta peste noi…
  Traim se pare cu adevarat intr-o lume nebuna,nebuna..nu mai stii care este adevarul si care este minciuna,falsitatea…
  Lasand lumea lumeasca la o parte cu toata nebunia si ipocrizia ei 😀 😕 ,… vreau sa va spun ca astazi in calendarul ortodox, sarbatorim

  Inainte -praznuirea Schimbarii la Fata a Domnului;
  +SF.Cuv.Ioan iacob de la Neamt;
  SF.Mc.Evsignie;
  SF.Nona,mama Sf.Ier.Grigorie Teologul.
  Sf.Ier.Fabian,Episcopul Romei.
  https://i11.servimg.com/u/f11/19/61/71/78/26198410.jpg

  Apreciază

 4. anitanna zice:

  Ev. Matei 17, 1-9


  Sfanta Evanghelie de maine,duminica,6 august :
  >”În vremea aceea a luat Iisus cu Sine pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan, fratele lui, şi i-a dus pe ei într-un munte înalt, în singurătate. Şi s-a schimbat la faţă înaintea lor aşa încât faţa Sa strălucea ca soarele, iar hainele Sale se făcuseră albe ca lumina. Şi iată că s-au arătat lor Moise şi Ilie, vorbind împreună cu Iisus. Atunci, începând Petru, a zis către Iisus: Doamne, bine este nouă să fim ; dacă voieşti, vom face aici trei colibe: Ţie una, lui Moise una şi una lui Ilie. Dar pe când vorbea el încă, iată un nor luminos i-a învăluit pe ei şi iată un glas din nor a zis: Acesta este Fiul Meu cel iubit, în care bine am voit; pe Acesta să-L ascultaţi. Şi auzind ucenicii, au căzut cu faţa la pământ şi s-au spăimântat foarte tare. Dar apropiindu-se Iisus, s-a atins de ei şi le-a zis: sculaţi-vă şi nu vă temeţi. Atunci, ridicându-şi ochii lor, n-au mai văzut pe nimeni, decât numai pe Iisus singur. Şi pe când se coborau ei din munte, Iisus le-a poruncit, zicând: să nu spuneţi nimănui cele ce aţi văzut, până nu se va scula din morţi Fiul Omului.”

  Apreciază

  • anitanna zice:

   Duminica sarbatorim…. +Schimbarea la fata a Domnului
   Dezlegare la peste


   Schimbarea la Fata a Domnului este praznuita pe 6 august. Aceasta sarbatoare aminteste de minunea petrecuta pe muntele Tabor, unde Hristos isi descopera dumnezeirea Sa prin natura umana pe care a asumat-o. Evanghelistul Matei spune „Si a stralucit fata Lui ca soarele, iar vesmintele Lui s-au facut albe ca lumina” (Matei 17, 2), in vreme ce evanghelistul Marcu spune ca vesmintele Lui s-au facut albe ca zapada (Marcu 9,3). Faptul ca Evanghelistul Matei spune despre chipul lui Hristos ca era „ca soarele”, iar Luca, vorbind despre vesmintele Sale, mentioneaza ca „erau ca zapada”, ne descopera ca firea omeneasca nu a fost absorbita de cea dumnezeiasca in Hristos, caci „zapada” nu a fost topita de „soarele” din El. Amintim ca firea umana si dumnezeiasca din Hristos sunt unite in chip neamestecat, neschimbat, neimpartit si nedespartit in Hristos.

   Schimbarea la Fata a Domnului – scurt istoric

   Sarbatoarea Shimbarii la Fata a Domnului dateaza de la inceputul sec. al IV-lea, cand Sfanta Imparateasa Elena zideste o biserica pe Muntele Tabor. Aceasta sarbatoare incepe sa fie mentionata in documente din prima jumatate a secolului al V lea. In Apus, sarbatoarea Schimbarii la Fata s-a generalizat mai tarziu, prin hotararea luata de papa Calist III ca multumire pentru biruinta crestinilor asupra turcilor la Belgrad, in anul 1456.

   Exista obiceiul ca in aceasta zi sa se faca pomenire generala a celor trecuti la cele vesnice (Biserica Rusa). In unele zone, de sarbatoarea Schimbarii la Fata a Domnului se aduc la biserica struguri, care se impart credinciosilor.

   Icoana Schimbarii la Fata a Domnului

   In centrul reprezentarii este Hristos, invesmantat in alb. Este inconjurat de un fond inchis la culoare, asa-numita mandorla, prezenta si in icoana Invierii. La picioarele Sale, sunt cazuti cu fetele la pamant ucenicii Petru, Iacob si Ioan, iar de-o parte si de alta sunt prezenti Moise si Ilie.

   Interesant este ca in aceasta icoana a Schimbarii la Fata, lumina care iradiaza din Hristos si-L inconjoara nu este luminoasa, ci intunecata. Intunericul din centru face trimitere la fiinta lui Dumnezeu, care ramane necunoscuta omului. Lumina in care S-a descoperit Hristos nu a fost fiinta lui Dumnezeu, ci o energie care izvoraste din aceasta fiinta. Ortodoxia face o diferenta clara intre har si natura divina. Daca harul, ca energie necreata poate fi impartasit omului, natura divina ramane incomunicabila si incognoscibila.

   Datorita acestei distinctii intre fiinta si energiile necreate, se poate afirma posibilitatea unei uniri directe intre om si Dumnezeu. Desi unit cu Dumnezeu, omul ramane om, el nu este asimilat sau anihilat, ci intre el si Dumnezeu exista neincetat o relatie personala de tipul „eu – Tu”, de la persoana la persoana. Asa este Dumnezeu nostru, dupa cum afirma Kallistos Ware, necunoscut in fiinta Sa si totusi cunoscut prin lucrarile Sale, dincolo si deasupra a tot ceea ce gandim , si totusi mai apropiat de noi decat insasi inima noastra.

   Sfantul Maxim Marturisitorul vede in prezenta lui Moise si a lui Ilie pe Tabor, o exprimare a faptului ca la indumnezeire se poate ajunge atat pe calea casatoriei, simbolizata de Moise care a fost casatorit, cat si pe calea necasatoriei, aratata prin Ilie.

   Sfintii Parinti spun ca Moise si Ilie au fost prezenti la Schimbarea la Fata de pe Tabor, pentru a li se indeplini dorinta de a vedea fata lui Dumnezeu. Sa nu uitam ca in viata lor pamanteasca nu au reusit sa vada fata lui Dumnezeu, Moise a vazut doar spatele lui Dumnezeu pe Muntele Sinai, iar Ilie s-a retras intr-o pestera atunci cand Dumnezeu a trecut in adiere de vant. Ei nu reusisera sa vada fata lui Dumnezeu pentru ca Dumnezeu nu Se intrupase.

   Prezenta lui Moise si Ilie alaturi de Hristos are si menirea de a ne descoperi ca Hristos este o persoana distincta si nu o reintrupare a lui Moise sau a lui Ilie cum credeau multi din vremea aceea.

   Schimbarea la Fata a Domnului a avut loc cu putin timp inainte de rastignirea Sa. Hristos nu Se mai arata intr-un mod chenotic ucenicilor, Se arata fara nici un val, ca sa-i intareasca pe ucenici atunci cand Il vor vedea rastignit.

   Sfintii Parinti au randuit ca aceasta sarbatoare sa aiba loc in august, ultima luna din anul bisericesc, ca sa cunoastem ca intru aceasta slava va veni sa judece intregul neam omenesc.

   Icoana Schimbarii la Fata – prima icoana pe care trebuie sa o faca un iconar

   Potrivit Traditiei, prima icoana pe care trebuie sa o realizeze un iconograf este icoana Schimbarii la Fata. Zugravul cere prin aceasta realizare ca Hristos sa straluceasca in inima lui, lumina Slavei Sale negraite, descoperita Apostolilor pe Tabor. Avand datoria de a vesti prin imagine tainele lui Hristos, el trebuie sa se asemene Apostolilor care au trait minunea Schimbarii la Fata. Intr-un manuscris din Muntele Athos, i se cerea zugravului sa se roage cu lacrimi ca Dumnezeu sa-i patrunda in suflet si sa mearga la preot ca acesta sa se roage pentru el si sa-i citeasca troparul Schimbarii la Fata.

   Schimbarea la Fata – dezlegare la peste

   Desi ne aflam in postul Adormirii Maicii Domnului, Biserica a randuit ca pe 6 august, de sarbatoarea Schimbarii la Fata a Domnului, sa se faca dezlegare la peste pentru bucuria praznicului.

   Adrian Cocosila
   http://www.crestinortodox.ro

   Apreciază

 5. anitanna zice:  Astazi.in calendar:
  +Schimbarea la Fata a Domnului
  Dezlegare la peste
  Toate ale praznicului;Ap.II ,Petru I,10-19.Ev. Matei 17,1-9.

  Apreciază

  • anitanna zice:

   Sfantul Ciprian a trait in timpul imparatului Diocletian (284-305). Sfantul Ciprian a fost vrajitor, filosof si slujitor al zeului pagan Apolo din Antiohia Siriei.

   Sfantul Ciprian – leapada vrajitoria si ajunge episcop

   Din relatarea vietii sale, aflam ca un tanar pagan, Aglaid, s-a indragostit de Iustina si dorind sa o ia de sotie, cere ajutorul vrajitorului Ciprian pentru ca a fost respins de fecioara. Ciprian a trimis succesiv la Iustina diavoli care sa aprinda in ea pofta trupeasca pentru Aglaid. Dar vrajile lui Ciprian au ramas fara efect, caci ea le alunga cu rugaciune, post si semnul sfintei cruci. In urma acestor zadarnice eforturi, Ciprian a cunoscut inselarea in care se afla si s-a botezat. El a fost hirotonit preot, iar mai tarziu episcop in Cartagina. Sfantul Ciprian a murit ca martir pe 2 octombrie 304 impreuna cu Sfanta Iustina.

   Rugăciunea Sfântului Mucenic Ciprian, pentru izbăvirea de vrăji, blesteme și de toată lucrarea diavolească
   Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule și Chivernisitorule a toate, Sfânt și slăvit ești; Împăratul împăraților și Domnul domnilor, slavă Ție! Tu, Cel ce locuiești în lumina cea nepătrunsă și neapropiată, pentru rugăciunea mea, a smeritului și nevrednicului robului Tău, depărtează demonii și stinge viclenia lor de la robii Tăi; revarsă ploaie la bună vreme peste tot pământul și fă-l să-și dea roadele lui; copacii și viile să-și dea deplin rodul lor; femeile să fie dezlegate și eliberate de nerodirea pântecelui; acestea și toată lumea mai întâi fiind dezlegate, dezleagă și toată zidirea de toate legăturile diavolești. Și dezleagă pe robul Tău (numele), împreună cu toate ale casei lui, de toate legăturile satanei, ale magiei, ale farmecelor și ale puterilor potrivnice. Împiedică Tu, Doamne Dumnezeul părinților noștri, toată lucrarea satanei, Tu, Cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vrăji și de toate lucrările satanicești și de toate legăturile lui, și distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea Prea Sfântului Tău nume, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh!

   Așa, Doamne, Stăpâne a toate, auzi-mă pe mine nevrednicul slujitorul Tău și dezleagă pe robul Tău (numele) de toate legăturile satanei și dacă este legat în Cer, sau pe pământ, sau cu piele de animale necuvântătoare, sau cu fier, sau cu piatră, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de om, sau cu al păsărilor sau cu al peștilor, sau prin necurăție, sau în alt chip s-au abătut asupra lui, sau dacă din altă parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte, sau din orice alt loc, sau dacă au venit prin unghii de om, de animal, sau gheare de pasăre, sau prin șerpi (vii sau morți), sau prin pământul morților, sau dacă au venit prin străpungere de ace, dezleagă-le pentru totdeauna, în ceasul acesta, Doamne, cu puterea Ta cea mare!

   Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoști și știi toate, dezleagă, sfărâmă și distruge acum lucrările magiei, iar pe robul Tău (numele) păzește-l, cu toți ai casei lui, de toate uneltirile diavolești.

   Zdrobește cu însemnarea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci toate puterile potrivnicilor. Pustiește, distruge și depărtează pentru totdeauna toate lucrările magiei, vrăjitoriei și fermecătoriei de la robul Tău (numele).

   Așa, Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul slujitorul Tău și pe robul Tău, cu toți ai casei lui, și dezleagă-i de demonul de amiază, de toată boala și de tot blestemul, de toată mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lăcomia, neputința, prostia, neînțelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia, și de toate rătăcirile și greșelile, știute și neștiute, pentru Sfânt numele Tău, că binecuvântat ești în veci.

   Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Amin.

   Apreciază

   • anitanna zice:    Cat de frumos ,corect si adevarat ne explica parintele in predica faptul ca fiecare trebuie sa
    intelegem ca:
    Fara Dumnezeu nu poti face nimic !
    Fara Credinta nu existi !
    Fara Harul lui Dumnezeu totul se prabuseste.!
    Dar,nu trebuie sa te autoexcluzi din viata,lumea in care traiesti…fiindca lucrurile
    merg in directia,lor pe principiul ratiunuu si a logicii sociale ,iar cele duhovnicesti pe principiul harului si a logicii divine…
    sarut mana sfant parinte !

    Apreciază

 6. anitanna zice:

  Buna dimineata,dragilor…

  pelerinajul de ieri cu ICOANA FACATOARE DE MINUNI..spre biserica Maica Precista…pe faleza superioara a Dunarii…  Am intarziat astazi cu intrarea in Cafenea;dimineata la orele 6 am fost la biserica si am asteptat ICOANA FACATOARE DE MINUNI A MAICII DOMNULUI de la manastirea Adam ,aflata in pelerinaj in 200 de parohii din judetul Galati printre care si la noi,..la Parohia Sfintii Trei Ierarhi si totul cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Casian al Dunării de Jos la vreme de post şi rugăciune pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. !
  Apoi dupa ce m-am inchinat si sarutat sfanta icoana unica in lume ,la care m-am rugat pentru sanatatea noastra si a celor dragi,a tuturor..am participat si la slujba Sf Teodora,pe care o sarbatorim astazi in calendar.
  Asa ca…
  …sa-mi scuzati neprimirea..lipsa mea din cafenea,deci intarzierea cu care scriu !
  In calendar ,astazi:
  +Sf Teodora de la Sihla;
  Sf.Cuv.Mc.Dometie Persul;
  Sf.Ier.Narcis al Ierusalimului.

  Apreciază

 7. anitanna zice:

  BUNA DIMINEATA,OM BUN SI FRUMOS !
  PENTRU TINE UN GAND BUN SI UN INDEMN:
  INCEPE ZIUA CU INIMA CURATA SI CU VISE CE POT FI ATINSE…

  Astazi ,in calendar:


  Sf Ier.Emilian Marturisitorul

  si Miron.

  Emilian, mărturisitorul lui Hristos, a trăit pe vremea împărăţiei lui Leon Armeanul, luptătorul împotriva icoanelor, şi fiind el episcop al Cizicului, de multe ori a fost silit să se lepede de închinarea cinstitelor şi sfintelor icoane, dar nu s-a supus, ci petrecea neclintit întru isprăvile Sfinţilor Părinţi.

  „El este mai inainte decat toate si toate prin El sun asezate”
  Ep.catre Coloseni a Sf Apostol Pavel,cap.I,17

  Apreciază

 8. anitanna zice:

  Buna dimineata,oameni dragi,buni si frumosi,trecatori prin Cafenea!
  1.Ramaneti intru dragostea frateasca.
  2.Primirea de oaspeti sa n-o uitati,caci prin aceasta unii,fara ca sa stie,au primit in gazda ingeri.
  Evrei 13,Cap.13,1,2,
  16.iar facerea de bine si intrajutorarea nu le dati uitarii,caci astfel de jertfe sunt bine placute lui Dumnezeu.
  Astzi,in calendar:

  Sf Ap.Matia;
  Sf 10 Mucenici care au patimit pentru icoana lui Hristos.
  Sfântul Apostol Matia era unul dintre cei 70 de Apostoli ai Domnului Hristos, care s-a numărat apoi cu cei 12 Sfinţi Apostoli, în locul lui Iuda Iscarioteanul (Fapte 1, 26). După Învierea şi Înălţarea la cer a Domnului, ceata celor 12 Apostoli fiind neîmplinită, Sfântul Apostol Petru a luat cuvântul, spunând că se cuvine a se împlini locul lui Iuda care îl trădase pe Mântuitorul. Deci, au pus înainte pe doi: pe Iosif, numit Barsaba, zis şi Iustus, şi pe Matia (Fapte 1, 24-26), şi rugându-se au tras sorţii, iar aceştia au căzut pe Matia. Această alegere s-a întărit curând prin trimiterea asupra lui a Duhului Sfânt în chip de limbi de foc, precum a stat şi peste ceilalţi Sfinţi Apostoli. Despre viaţa Sfântului Apostol Matia nu ştim decât că şi-a închinat-o propovăduirii Evangheliei. După o veche tradiţie a Bisericii, el a predicat cuvântul Domnului în Etiopia, unde, fiind cumplit chinuit de păgâni, a fost ucis cu pietre, dându-şi astfel sufletul în mâinile lui Hristos. Sfintele sale moaşte se păstrează astăzi la Trier în Germania.
  Ziarul,LUMINA,GOOGLE.

  Apreciază

  • anitanna zice:

   Despre ce ne vorbeste parintele Calistrat astazi???

   Rugati-va si voi sfintilor…Pentru izbavirea de puterea vrajitoreasca a demonilor,care actioneaza prin magie,sa ne rugam Sfantului Mucenic Ciprian si mucenitei Iustina-2 octombrie,precum si Maicii Domnului prin icoana Imparateasa tuturor ! Pantanasa-18 august.
   Doamne ajutane !
   Impotriva superstitiilor-astrologie,fatalism,credinta in vise,credinta in soarta si alte asemenea- ca scut sigur sunt rugaciunile catre Sfantul Grigorie Palama-duminica a doua din Postul cel Mare.
   Lipsa de pregatire si cultura teologica a crestinului;
   Lipsa de rugaciune,
   Lipsa de cultura,
   Lipsa de lectura,citire,filocalie,lipsa de scriptura falsa pregatire teologica a crestinului.. goleste mintea de taina lui Dumnezeu si aduce in minte,cuibareste in ea impetrirea mintii… asa ca merget ila sfanta biserica si va marturisiti,impartasiti,rugati… ca si Dumnezeu sa ne asculte pe noi atunci cand il rugam sa ne ajute!

   Sper ca va sunt de folos aceste susrse.

   Apreciază

 9. anitanna zice:

  Buna dimineata!

  Astazi:
  Sf Mc.Laurentiu arhidiaconul;
  Sf Sfintit Mc.Xist,Episcopul Romei;
  Sf.Mc.Ipolit

  Prăznuirea lor de către Biserica Ortodoxă se face la data de 10 august – Icoană sec. XX, Mănăstirea Panahrantou, Megara (Grecia) – Colecția Sinaxar la Sfinții zilei (icoanele litografiate se găsesc la Catedrala Mitropolitană din Iași)

  „O, ticăloşilor şi vrednicilor de plâns, pentru ce vă închinaţi idolilor celor muţi şi surzi, care nici lor, nici altora, nu pot să le ajute? Ascultaţi-mă pe mine, fiilor, şi vă pocăiţi, izbăvindu-vă sufletele voastre de veşnicele munci!”

  foto: doxologia.ro

  Sfântul Mucenic Laurentiu Arhidiaconul; Sfântul Sfinţit Mucenic Xist, Episcopul Romei; Sfântul Mucenic Ipolit; Ap. I Corinteni 10, 12-22; Ev. Matei 16, 20-24

  articol: basilica.ro

  9 august 2016

  Sfântul Mucenic Lavrentie – a suferit moarte martirică în timpul persecuției pornite împotriva creștinilor de împăratul Valerian (253 – 260). Sfântul Lavrentie a fost arhidiacon și avea în grijă asistența socială din orașul Roma, deoarece împreună cu alți diaconi se ocupa împărțirea lucrurilor oferite de credincioși pentru cei lipsiți. Sfântul a fost martor la martirizarea sfântului episcop Xist, în catacombe, după ce oficiaseră Sfânta Liturghie. După ce a împărțit averea bisericii episcopale din Roma ca să nu fie confisacată de împăratul Valerian, sfântul a fost prins și supus supliciilor suferind moarte martirică. Foarte mulți păgâni, văzând curajul sfântului Lavrentie, s-au convertit la creștinism. Împăratul Constantin cel Mare a înălțat un lăcaș de cult pe mormântul Sfântului Lavrentie, apoi, odată cu trecerea timpului au mai fost zidite în Roma încă șapte lăcașuri de cult în numele sfântului Mucenic. Un fragment din sfintele sale moaște a fost dăruit de Papa Adrian împăratului Carol cel Mare (768-814) și se află în orașul Strasbourg, în biserica ce-i poartă numele.

  Sfântul Mucenic Xist, Episcopul Romei – era originar din Atena, Grecia. Născut păgân s-a convertit, primind botezul creștin. Prin rânduială divină a ajuns la Roma unde a trecut prin toate treptele bisericești, iar după moartea mucenicească a episcopului Ștefan i-a urmat în scaunul episcopal. Primind poruncă de la împăratul Valerian să jertfească zeilor, a refuzat să se lepede de credința creștină și l-a înfruntat pe împărat. A suferit moarte martirică în catacombe după ce a oficiat Sfânta Liturghie.

  Sfântul Ipolit – a fost ostaș roman, gardian al închisorii unde erau întemnițați creștinii. Fiind martor la numeroase tămăduiri minunate făcute de Sfântul Laurențiu, Sfântul Ipolit s-a botezat împreună cu toată familia sa. Sfântul Ipolit a fost cel care, împreună cu un preot pe nume Justin, a luat trupul Sfântului Laurențiu și l-a îngropat într-o peșteră aflată pe proprietatea unei creștine pe nume Chiriachi, în apropiere de Roma. Fiind neclintit în credință Sfântul Ipolit a mărturisit că este creștin, l-a înfruntat pe împăratul Valerian, fapt pentru care a suferit moarte martirică prin decapitare, în data de 13 august 258, la trei zile după trecerea la cele veșnice a sfântului Lavrentie. Trupul Sfântului Ipolit a fost îngropat în taină de către un preotul Justin, în afara orașului Roma, lângă calea Salaria.

  articol preluat de pe: basilica.ro

  Ap. I Corinteni 10, 12-22

  Fraţilor, cel ce crede că stă bine să ia seama să nu cadă. Nu v-a cuprins ispită care să fi fost peste puterea omenească. Dar credincios este Dumnezeu; El nu va îngădui ca să fiţi ispitiţi mai mult decât puteţi, ci odată cu ispita va aduce şi scăparea din ea, ca să puteţi răbda. De aceea, iubiţii mei, fugiţi de închinarea la idoli. Ca unor înţelepţi vă vorbesc. Judecaţi voi ce vă spun. Paharul binecuvântării, pe care-l binecuvântăm, nu este, oare, împărtăşirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este, oare, împărtăşirea cu trupul lui Hristos? Că o pâine, un trup suntem cei mulţi; căci toţi ne împărtăşim dintr-o pâine. Priviţi pe Israel după trup: cei care mănâncă jertfele nu sunt ei, oare, părtaşi altarului? Deci ce spun eu? Că ce s-a jertfit pentru idol e ceva? Sau idolul este ceva? Ci (zic) că cele ce jertfesc neamurile, jertfesc demonilor şi nu lui Dumnezeu. Şi nu voiesc ca voi să fiţi părtaşi ai demonilor. Nu puteţi să beţi paharul Domnului şi paharul demonilor; nu puteţi să vă împărtăşiţi din masa Domnului şi din masa demonilor. Oare vrem să mâniem pe Domnul? Nu cumva suntem mai tari decât El?

  Ev. Matei 16, 20-24

  În vremea aceea Iisus a poruncit ucenicilor Săi să nu spună nimănui că El este Hristos. De atunci a început Iisus să spună Săi că trebuie să meargă la Ierusalim şi să pătimească multe de la bătrâni, de la căpeteniile preoţilor şi de la cărturari, şi să fie omorât, iar a treia zi să învieze. Iar Petru, luându-L la El la o parte, a început să-L dojenească şi să-I zică: Dumnezeu să-Ţi fie milostiv, Stăpâne! Să nu Ţi se întâmple Ţie una ca aceasta. Dar Iisus, întorcându-se, a zis lui Petru: mergi înapoia Mea, satano! Piatră de poticnire Îmi eşti, pentru că nu cugeţi cele ce sunt ale lui Dumnezeu, ci cele ce sunt ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor Săi: dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie.

  articole preluate de pe: doxologia.ro

  Apreciază

 10. anitanna zice:

  Buna dimineata,vineri!
  Bun venit oameni buni si frumosi la suflet!

  RUGA

  ,,Topeste muntii mei de-ngrijorari
  Si fa din ei campii scaldate-n soare.
  O, Doamne-n locul tristei mele stari
  Revarsa-alintul mangaierii Tale!

  Si multumesc ca ai o cale pentru mine
  Chiar daca, uneori, e cu suspine…!,,

  CALENDARUL ZILEI :
  + ) Sf.Ier.Nifon,Patriarhul Constantinopolului;
  Sf.Mare Mc.Evplu arhidiaconul.

  Sfantul Nifon, Patriarhul Constantinopolului a fost sarb dupa tata si grec (din Peloponez) dupa mama. Tatal sau se numea Manuel si a fost supraveghetorul copiilor de casa de la curtea voievodului Gheorghe Brancovici (+ 1456). Viata lui a fost in primejdie in aceasta casa din cauza uneltirilor unui alt slujitor. Sotia voievodului, doamna Irina, pentru a-l scapa de pericol, l-a trimis la fratele ei Toma in peninsula Peloponez. Aici, Manuel s-a casatorit cu Maria, fiica unor oameni cu o situatie materiala buna si a avut trei copii, doi baieti si o fata. Cel mijlociu a fost Nicolae, viitorul patriarh Nifon. Manuel a murit la putin timp dupa aceasta, iar Maria a facut tot ceea ce i-a stat in putinta pentru buna crestere a copiilor. Nicolae a fost incredintat calugarului Ioasaf care l-a imbracat in haina monahala ca frate . Dupa un timp fratele Nifon a intrat sub ascultarea calugarului Zaharia din orasul Narta, care l-a calugarit. Mai tarziu a primit si harul preotiei. Mai tarziu, Nifon s-a indreptat spre Muntele Athos unde isi petrecea timpul in rugaciune. In anul 1483, Nifon a fost ales Mitropolit al Tesalonicului, iar in anul 1486, dupa moartea lui Simeon, a fost ales Patriarh al Constantinopolului. Datorita uneltirilor, Nifon a fost exilat. Dupa doi ani a ocupat din nou scaunul de patriarh al Constantinopolului; insa dupa scurta vreme, imparatul l-a exilat in Adrianopol. Aici se afla Patriarhul Nifon, cand Radu cel Mare, voievodul Ţarii Romanesti (1496-1508) l-a chemat in Ţara Romaneasca cu scopul de a conduce si reorganiza Biserica. In anul 1503 infiinteaza Episcopiile Ramnicului si Buzaului. Casatoria domnitei Caplea, sora voievodului Radu cel Mare, cu boierul moldovean Bogdan, care isi abandonase sotia, nu a fost acceptata de Mitropolitul Nifon, intrucat era impotriva canoanelor bisericesti. Aceste neintelegeri cu domnitorul Radu cel Mare l-au determinat sa renunte la scaunul arhieresc si sa se retraga la Manastirea olteana Bistrita. Sfantul Nifon s-a retras in ultima vreme a vietii in Muntele Athos, la manastirile Vatoped si Dionisiu, vietuind asemenea monahilor de rand, pana la 11 august 1508, cand s-a mutat la cele vesnice. La 16 august 1517, a doua zi dupa tarnosirea catedralei ctitorite de Neagoe Basarab la Curtea de Arges, a avut loc prima canonizare de pe teritoriul tarii noastre, a Sfantului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului. Moastele Sfantului Nifon primite de Neagoe Basarab au fost asezate in Catedrala de la Curtea de Arges, iar din porunca Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, la 25 octombrie 1949, Sfintele moaste au fost aduse la Catedrala Mitropolitana Sfantul Dumitru din Craiova unde se gasesc si astazi.
  Categoria: Actualitate ortodoxa
  Data: Aug 11, 2013
  Recomandari http://www.resurse-ortodoxe.ro:

  Apreciază

  • anitanna zice:

   Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului
   O zi binecuvantata va doresc!   1. Toate popoarele bateţi din palme, strigaţi lui Dumnezeu cu glas de bucurie.
   PSALMUL 46,1.

   … imi place aceasta imagine de asta am adus-o aici, dar vin cu o corectie…:
   PSALMUL 46,1 este:
   Al fiilor lui CORE:
   „Toate popoarele bateti din pam=lme,strigati lui DUMNEZEU cu glas de bucurie ”
   Noul testament cu PSALMI
   Bucuresti 2002
   de aici am extras acest versat 1…
   Psalmul 46
   1. Toate popoarele bateţi din palme, strigaţi lui Dumnezeu cu glas de bucurie.
   2. Că Domnul este Preaînalt, înfricoşător, Împărat mare peste tot pământul.
   3. Supusu-ne-a nouă popoare şi neamuri sub picioarele noastre;
   4. Alesu-ne-a nouă moştenirea Sa, frumuseţea lui Iacob, pe care a iubit-o.
   5. Suitu-S-a Dumnezeu întru strigare, Domnul în glas de trâmbiţă.
   6. Cântaţi Dumnezeului nostru, cântaţi; cântaţi Împăratului nostru, cântaţi.
   7. Că Împărat a tot pământul este Dumnezeu; cântaţi cu înţelegere.
   8. Împărăţit-a Dumnezeu peste neamuri, Dumnezeu şade pe tronul cel sfânt al Său.
   9. Mai-marii popoarelor s-au adunat cu poporul Dumnezeului lui Avraam, că ai lui Dumnezeu sunt puternicii pământului; El S-a înălţat foarte.
   Psalmul 46 se citeste atunci cand… – Pentru ca patronul sau lucrătorul sa găsească pace, când lucrătorul pleacă supărat pe patron, și ca lucrătorul să găsească de muncă.
   Va doresc o zi cu reusite si binecuvantari ceresti!

   Apreciază

   • anitanna zice:

    Deşi capabilă de multă iubire şi compasiune, inima omului poate fi trădătoare şi primejdioasă (Ieremia 17:9).
    Această tristă realitate se reflectă în instabilitatea ce caracterizează peisajul moral al lumii de azi, fenomen prezis demult în Biblie. „În zilele din urmă“, spune ea, „oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, aroganţi, trufaşi, . . . fără afecţiune naturală, . . . cruzi, neiubitori de bine, . . . mai degrabă iubitori de plăceri decât iubitori de Dumnezeu“
    (2 Timotei 3:1–5).
    sursa:psiholog Ionelia Iftimie,facebook


    Psalmul 43
    1. Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit, părinţii noştri ne-au spus nouă
    2. Lucrul pe care l-ai făcut în zilele lor, în zilele cele de demult.
    3. Mâna Ta popoare a nimicit, iar pe părinţi i-ai sădit; bătut-ai popoare, iar pe ei i-ai înmulţit.
    4. Că nu cu sabia lor au moştenit pământul şi braţul lor nu i-a izbăvit pe ei,
    5. Ci dreapta Ta şi braţul Tău şi luminarea feţei Tale, că bine ai voit întru ei.
    6. Tu eşti Însuţi Împăratul meu şi Dumnezeul meu, Cel ce porunceşti mântuirea lui Iacob;
    7. Cu Tine pe vrăjmaşii noştri îi vom lovi şi cu numele Tău vom nimici pe cei ce se scoală asupra noastră.
    8. Pentru că nu în arcul meu voi nădăjdui şi sabia mea nu mă va mântui.
    9. Că ne-ai izbăvit pe noi de cei ce ne necăjesc pe noi şi pe cei ce ne urăsc pe noi i-ai ruşinat.
    10. Cu Dumnezeu ne vom lăuda toată ziua şi numele Tău îl vom lăuda în veac.
    11. Iar acum ne-ai lepădat şi ne-ai ruşinat pe noi şi nu vei ieşi cu oştirile noastre;
    12. Întorsu-ne-ai pe noi înapoi de la duşmanii noştri şi cei ce ne urăsc pe noi ne-au jefuit.
    13. Datu-ne-ai pe noi ca oi de mâncare şi întru neamuri ne-ai risipit;
    14. Vândut-ai pe poporul Tău fără de preţ şi nu l-ai preţuit când l-ai vândut.
    15. Pusu-ne-ai pe noi ocară vecinilor noştri, batjocură şi râs celor dimprejurul nostru;
    16. Pusu-ne-ai pe noi pildă către neamuri, clătinare de cap între popoare.
    17. Toată ziua înfruntarea mea înaintea mea este şi ruşinea obrazului meu m-a acoperit,
    18. De către glasul celui ce ocărăşte şi cleveteşte, de către faţa vrăjmaşului şi prigonitorului.
    19. Acestea toate au venit peste noi şi nu Te-am uitat şi n-am călcat legământul Tău
    20. Şi nu s-a dat înapoi inima noastră; iar paşii noştri nu s-au abătut de la calea Ta,
    21. Că ne-ai smerit pe noi în loc de durere şi ne-a acoperit pe noi umbra morţii.
    22. De am fi uitat numele Dumnezeului nostru şi am fi întins mâinile noastre spre dumnezeu străin,
    23. Oare, Dumnezeu n-ar fi cercetat acestea? Că El ştie ascunzişurile inimii.
    24. Că pentru Tine suntem ucişi toată ziua, socotiţi am fost ca nişte oi de junghiere.
    25. Deşteaptă-Te, pentru ce dormi, Doamne? Scoală-Te şi nu ne lepăda până în sfârşit.
    26. Pentru ce întorci faţa Ta? Uiţi de sărăcia noastră şi de necazul nostru?
    27. Că s-a plecat în ţărână sufletul nostru, lipitu-s-a de pământ pântecele nostru.
    28. Scoală-Te, Doamne, ajută-ne nouă şi ne izbăveşte pe noi, pentru numele Tău.

    Pentru ca Dumnezeu sa inteleaga perechile si sa faca sa dispara neintelegerile dintre ei si sa-i apropie. ❤

    Apreciază

 11. anitanna zice:

  Buna dimineata!
  Iata ca…am ajuns si aici…
  O zi binecuvantata sa aveti astazi in sambata de 12 august…
  cea a sfintilor din calendar:

  SF.Mc.Fotie si Anichit

  Fiti iubire !
  -a legat de picioarele unor cai sălbatici, dar nici aşa nu au fost biruiţi de cei ce-i munceau, pentru că au fost păziţi fără vătămare şi, fiind târâţi, mergeau ca într-o căruţă şi cântau puterea cea nebiruită a Domnului şi unul cu altul se întăreau prin cuvinte.

  Apreciază

  • anitanna zice:

   Buna,tuturor de oriunde a-ti fi,din orice colt de lume!
   Astazi,in calendar:
   +Odovaia praznicului Schimbarii la Fata a Domnului;
   Mutarea moastelor SF Cuv.Maxim Marturisitorul;
   Sf Cuv.Dorotei si Dositei.
   Ev.Matei 17,14-23 ,Vindecarea lunatecului; glas 1,voscr.10.

   Sfântul Maxim Mărturisitorul, care a trăit între anii 580 şi 662, a fost un monah şi un mistic renumit, autor de opere teologice, o parte din ele cuprinse şi în Filocalie. Acesta nu a cedat presiunilor împăratului de a accepta monotelismul şi monoenergismul, învăţături care spuneau că în Hristos a fost o singură voinţă şi o singură lucrare. Sfântul Maxim a mărturisit adevărata credinţă, învăţând că în Hristos sunt două voinţe şi două lucrări conforme celor două firi, umană şi dumnezeiască. Ca urmare, spre sfârşitul vieţii a fost exilat în Tracia şi i s-au tăiat mâna dreaptă şi limba pentru a nu mai mărturisi Ortodoxia. După ce a fost condamnat monotelismul la Sinodul al VI-lea Ecumenic de la Constantinopol din 680-681, a fost posibilă şi aducerea moaştelor Sfântului Maxim Mărturisitorul la Constantinopol. (Diac. George Aniculoaie)
   Ziarul lumina.net

   Apreciază

 12. anitanna zice:


  Buna dimineata,trecator ocazional !
  Fie ca ceasta zi de inceput, de noua saptamana a lui Gustar,penultima din el,din vara,din august..sa-ti aduca linistea,bucuria,sanatatea si reusita ei!
  Doamne , IISUSE HRISTOASE FIUL LUI DUMNEZEU,miluieste-ma pe mine pacatoasa !
  Asa sa ne ajute Dummnezeu !
  ASTAZI,IN CALENDARUL ORTODOX:
  INAINTE-PRAZNUIREA ADORMIRII MAICII DOMNULUI.
  SF PROROC MIHEIA.

  Apreciază

  • anitanna zice:

   ASTAZI IN CALENDAR : +ADORMIREA MAICII DOMNULUI

   „Adormirea Maicii Domnului”

   Pe 15 august sarbatorim „Adormirea Maicii Domnului”. Stim prea putine lucruri despre locul si timpul cand Nascatoarea de Dumnezeu s-a mutat la cele vesnice. Sfanta Scriptura nu spune nimic. Relatarile ce ne parvin apartin Sfintei Traditii si sunt de o gingasie aparte.

   Biserica „nu se concentreaza asupra contextului istoric, nici asupra datei si locului” in care a adormit Maica Domnului. Pe toate acestea, inclusiv importanta doctrinara a mutarii ei, le exprima foarte bine troparul si icoana praznicului. Troparul, de o frumusete poetica aparte, spune: „Intru nastere fecioria ai pazit, intru Adormire lumea nu ai parasit, de Dumnezeu Nascatoare; mutatu-te-ai la Viata, fiind Maica Vietii si cu rugaciunile tale, izbavesti din moarte sufletele noastre.”daca, in general, moartea creeaza angoase si frica, insotite de jalea despartirii, a coborarii in singuratatea mormantului intunecat, moartea Maicii Domnului este plina de liniste si iubire, de tindere spre Viata cea vesnica si de miscarea inspre lumina cea neinserata.Moartea Maicii Domnului devine adormire, mutare la Viata, devine un rasarit luminos al zilei celei de taina si nesfarsite. Asa se face ca sarbatoarea nu este nicidecum trista si funebra, ci plina de lumina si bucurie. „Moartea nu mai este moarte. Moartea straluceste de vesnicie si nemurire. Moartea nu mai este separare, ci unire. Nu mai este tristete, ci veselie.” Or, chiar daca Maica Domnului e mai presus decat toata faptura, totusi e una dintre noi. Destinul ei poate fi si destinul nostru. Si noi, prin moarte, ne putem muta la Viata. Nu in zadar intr-una dintre cele mai cunoscute pricesne in cinstea Maicii Domnului o rugam pe aceasta: „Sa ne duci cu tine/ Unde calea-ti duce,/ Sa ne duci in Ceruri,/ La Fiul tau dulce.

   Luna august – Luna Maicii Domnului

   Din Edictul imperial bizantin din 1297, dat de imparatul Andronic II Paleologul, de proclamare a lunii august drept Luna Maicii Domnului: „Acum este o impreuna-praznuire a celor ceresti si a celor pamantesti. Acum ingerii, pogorand din cer, se amesteca cu noi, oamenii. […] Acum Insusi Dumnezeu vine de o cheama pe Maica Lui si, primind in sanurile Sale preasfantul ei suflet, il urca la ceruri in alai de ingeri care plinesc lauda lui. Acum Fecioara, chiar daca se muta cu trupul de aici, nu se departeaza de la noi, ci, veghind dintru cele de sus, cata la noi in veac. […] Deci cuvine-se ca praznicul Adormirii ei sa fie praznuit nu doar o singura zi, ci, luand inceput o data cu luna, sa o strabata intreaga si sa se incheie o data cu ea”.

   Apreciază

   • anitanna zice:
    IERTARE…
    Iertare! Sunt ca orice om
    M-am îndoit de-a ta putere,
    Am râs de sfintele mistere
    Ce sunt în fiecare-atom…
    Iertare! Sunt ca orice om.
    Sunt ticalosul peste care
    Daca se lasa o-ntristare
    De toti se crede prigonit,
    Dar, Doamne, nu m-ai parasit…
    Sunt om ca orice om — iertare.
    – A. Macedonski

    Apreciază

 13. anitanna zice:


  Astazi in calendar:
  Aducerea Sf mahrame a Domnului din Edessa la Constantinopol.
  +Sf.Martiri Brancoveni:Constantin Voievod cu cei patru fii ai sai:
  Constantin
  Stefan
  Radu si
  Matei si sfetnicul Ianache;
  +Sf.Cuv. Iosif de la varatec;
  Sf.Mc.Diomid
  „Dacă este cu putinţă, să mori de o mie de ori, decât să-ţi lepezi credinţa strămoşească pentru a trăi câţiva ani mai mulţi pe pământ”

  Apreciază

 14. anitanna zice:

  Bine ati venit !
  Se scoala dimineata doar cei harnici???
  Gresit…doar cei care sunt fericiti si bucurosi!
  Astazi in calendar:
  Sf Mc.Miron preotul,

  Straton si Ciprian.

  Sfantul Miron preotul a trait in Ahaia, in timpul imparatului Deciu (249-251). O multime de pagani a intrat in biserica in care slujea Sfantul Miron, in ziua praznuirii Nasterii Domnului, cu scopul de a-i prinde pe crestini si a-i supune la chinuri.

  Pentru ca a refuzat sa aduca jertfa idolilor, Sfantul Miron a fost aruncat in foc si i-a fost luata pielea de pe trup. A fost dus in cetatea Cizicului si acolo i s-a taiat capul.

  Tot astazi, facem pomenirea:
  – Sfintilor Mucenici, Filip, Evtihian ;
  – Sfintilor Mucenici Tirs, Levchie, Coronat, cu sotiile lor.

  Maine, facem pomenirea:
  – Sfintilor Mucenici Flor, Lavru, Polien si Leon;
  – Sfantului Ioan de Rila – ocrotitorul Bulgariei
  Sursa: CrestinOrtodox.ro
  …”Fiecare sa dea cum socoteste cu inima sa ,nu cu parerea de rau,sau de sila,caci Dumnezeu iubeste pe cel care da cu voie buna.”
  Corinteni 9-10,7


  O zi binecuvantata!

  Apreciază

Bun venit! Se poate comenta !

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: